Diagnosetips van troubleshooter Bram (2) (2008-6)

Bram van Stijn is mobiel diagnosespecialist. Autobedrijven die geen raad weten met een lastige storing, kunnen hem te hulp roepen. Met kennis van zaken, actuele werkplaatsinformatie en moderne testapparatuur brengt hij bijna elk probleem tot een oplossing. AMT keek over zijn schouder mee.