Motorvervuiling: de problemen, de oplossingen

Op 10 december vroegen we je naar je ervaringen met motorvervuiling. Dat hebben we geweten. Het motorvuil spatte van de redactiebeeldschermen. En nog steeds komen er 'mooie' maar vooral leerzame plaatjes binnen. Ondertussen droegen de specialisten oplossingen aan. Kijk maar mee.