Technocon bestrijdt autodiefstal per telefoon

Eerder dit jaar bleek uit cijfers van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, waarover we reeds berichtten, dat steeds minder auto's worden gestolen. Maar jonge auto's zijn wel sterk in trek bij het dievengilde, en gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Met een Technocon-beveiliging komt echter 98% wél terecht.