Auto in zonder sleutels met PASS

Weet u nog, hoe je vroeger dwars door de auto moest liggen om de deuren voor meerijders met een knopje te ontgrendelen? Nu gaat het ontgrendelen meestal centraal, vaak ook nog afstandsbediend. De volgende stap lijkt nabij, dat ook bedienen op afstand niet meer nodig is. Johnson Controls biedt een fraaie oplossing…