Opvallende piek in diefstal Volkswagens

Sinds 1995 houdt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit de autodiefstallen in Nederland bij. De laatste kwartaalcijfers laten een bijzonder beeld zien. Er is een plotselinge sterke stijging in de verdwijning van jonge Volkswagens, nog het meest bij de Golf. "Er is daarom contact met importeur en fabrikant." Wat is er aan de hand?