1975: Veiligheid in compacte auto's (1975-6)

Totdat de oliecrisis heel andere prioriteiten aan de orde bracht stond veiligheid in de auto bovenaan de agenda in de zeventiger jaren. Maar moesten auto's dan omvangrijke, met dikke balken en bumpers omgeven tanks worden, zoals de experimentele veiligheidsauto's van destijds? Of konden ook kleine auto's veilig zijn?