ACEA en PEM: stimuleer elektrisch rijden

Een economische crisis vormt niet direct het ideale klimaat voor de overgang naar elektrisch rijden. Want dat is nog duur, tenzij er ruime subsidies zijn. En de infrastructuur moet er komen, zoals laadpunten. Autofabrikantenclub ACEA waarschuwt dat er te weinig schot in zit en verwacht daarom minder elektrische auto's op de weg. Het Platform Elektrische Mobiliteit van de RAI Vereniging kijkt ook verder vooruit, naar brandstofcellen.