Accu testen met een multimeter (2009-6)

In diverse AMT-artikelen wordt melding gemaakt van accutesters die gebruik maken van een zogenaamde 'conductancemeting'. Dit is een maat voor het actieve plaatoppervlak van een accu en geeft een goede indicatie van de werking van de accu. Nu beschik ik over een zeer goede multimeter die een conductancemeting kan uitvoeren in nS (nano Siemens). Levert dit ook een goed testresultaat op?