Injectiesysteem niet blij met biobrandstof

Dankzij wat 'kleine aanpassinkjes' rijdt een flexifuel-auto zowel op benzine als op ethanol. Met vergelijkbare 'aanpassinkjes' rijdt een diesel probleemloos op biodiesel. Daarmee kosten zulke auto's niet of nauwelijks meer dan hun fossiele varianten. Toch zorgen die 'kleine aanpassinkjes' voor heel wat hoofdbrekens bij producenten van injectiesystemen. Kijk maar voor welke uitdagingen Delphi staat.