Eén motorolie voor ACEA C2 én C3? (2007-11)

In uw artikel 'Smeren volgens recept' staat als nieuw product de Helix Ultra Extra motorolie van Shell vermeld. Het mooie zou zijn dat het een bijna 'universeel' bruikbare olie is, omdat aan een hele rij kwaliteitseisen wordt voldaan. Zowel van verschillende automerken als de algemene ACEA-indelingseisen. Bij dat laatste noemt u geschiktheid voor zowel C2- als C3-eisen. Volgens mij kan dat niet, omdat deze eisen verschillende waarden voor de HTHS-viscositeit bevatten. Dat moet bij C2 boven 2,9 mPas liggen en bij C3 boven 3,5 mPas. Dus is een C2-olie onder hoge belasting dunner dan een C3. Zoals u stelt is een motorolie die niet voor één automerk, maar voor heel veel verschillende moderne motoren geschikt is een uitkomst. Maar kunt u verklaren hoe de Shell-olie aan C2- en C3-eisen tegelijk kan voldoen?