Roetmeting moet beter (2007-7/8)

"Een schonere lucht komt niet uit de hemel vallen", schreeuwt een VROM-spotje ons regelmatig toe. En dus moeten we massaal aan het roetfilter. Maar wat gebeurt er als het filter eenmaal gemonteerd is? Dan is er alleen nog de APK-roetmeting met normen uit de vorige eeuw. "Dat moet veranderen", vinden Bovag en RAI. De vraag is: hoe?