Verkeerd getankt, benzine in dieselmotor

Minimaal één keer in de week worden we als hulpdienst geconfronteerd met een 'fouttanker'. Meestal is er benzine getankt met een dieselauto. Soms gaat het om enkele liters benzine, maar soms is de complete tank met verkeerde brandstof gevuld. Wordt de tankfout tijdig ontdekt, dan kunnen we meestal de verkeerde brandstof afzuigen. Daarna vullen we de tank met schone diesel, pompen de motor goed rond, waarna de motor 'veilig' gestart kan worden.