Voorkom katalysatorschade!

Hoewel de meeste milieu aandacht de laatste tijd uitgaat naar diesels, blijft ook bij benzinemotoren effectieve uitlaatgasreiniging erg belangrijk. De katalysator moet optimaal functioneren, en daar heeft de lambdasensor grote invloed op. Dat is een slijtagedeel, dat regelmatige controle vereist, anders kan de katalysator sneuvelen.