Diagnosetips van Bram (2011-12)

Als er aan een storing meerdere oorzaken ten grondslag liggen, dan blijkt bij menig monteur even het licht uit te gaan. De diagnosekast biedt geen uitkomst en het komt dan aan op doortastendheid en het elimineren van mogelijke storingsbronnen; kortom het werk van een diagnosespecialist.