Complete kar met distributiegereedschap

Bij het vervangen van de distributieriem is bijna altijd speciaal gereedschap nodig. Met de SAM tools 99-CD-KIT distributie afstelkar, grijpt u zelden mis. Drie laden zijn gevuld met alle mogelijke speciaalgereedschappen voor de distributie van benzine- en dieselmotoren.