artikel

Hoog olieverbruik of ­verkeerd gepeild? (2009-11)

Techniek

Hoog olieverbruik of ­verkeerd gepeild? (2009-11)

Geen vraag, maar een leerzaam praktijkgeval: Een klant merkte op dat het oliepeil kort na het verversen te laag was. De waarschuwing kwam van de olieniveausensor, de oliepeilstok wees daarentegen een normaal peil aan. Pas na enige tijd bleek dat het kunststof om het metaal van de peilstok los was gaan zitten.

Kennelijk was bij het vullen met olie de peilstok als maat voor het niveau gebruikt, waardoor het euvel niet opviel in de werkplaats. Het is raadzaam de motor na het verversen te vullen met de voorgeschreven hoeveelheid olie, rekening houdend met het wel of niet vervangen van het oliefilter. Als vervolgens de peilstok ter controle wordt gebruikt, valt een te hoog of te laag niveau meteen op.

Controleer na het olievullen of de peilstok en de peilstokhouder schoon zijn. Sludge wil zich hier vanwege de rijwindkoeling graag afzetten.

Vergeet niet na te gaan of het oliepeil bij warme of koude motor moet worden gecontroleerd. Het soms grote niveauverschil kan ook leiden tot een discussie over olieverbruik.

Geheel of gedeeltelijk leeglopende oliefilters zorgen ook voor een verkeerd oliepeil. Is het filter verdacht op dit punt, peil dan alleen met bedrijfswarme motor.

Reageer op dit artikel