artikel

Geef PBM aandacht. Stel jij de juiste middelen beschikbaar?

Ondernemen 1083

Geef PBM aandacht. Stel jij de juiste middelen beschikbaar?
Gebruiken jouw medewerkers altijd gezichts- en gehoorbescherming bij slijp- of schuurwerkzaamheden?

De Europese regelgeving rond Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) staat op het punt te veranderen. De huidige PBM Richtlijn 89/686/EEG uit 1989 komt te vervallen en zal in 2018 vervangen worden door de nieuwe PBM Verordening. Hoe staat het eigenlijk met het gebruik van PBM op de werkvloer?

Aad van Dijk is teamleider bij Innovam, dat onder andere RI&E’s uitvoert bij autobedrijven. Hij legt uit waar de regels voor PBM onder meer te vinden zijn. “Ze worden opgesteld door de bedrijfsraad, met als leidend kader de regels in de Arbowet.

Die is vrij vaag en schetst eigenlijk alleen een raamwerk waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen. Zo staat er bijvoorbeeld ‘zorg voor een veilige werkplaats’. Dat kan uiteraard op verschillende manieren en met verschillende hulpmiddelen. Wat in elk geval in alle autowerkplaatsen aanwezig moet zijn, is veiligheidskleding, schoenen, een bril, gehoorbescherming en goede handschoenen.”

‘voor hybride auto’s gelden uiteraard aanvullende eisen wat betreft PBM’

Voor hybride auto’s gelden uiteraard aanvullende eisen wat betreft PBM, aldus Van Dijk. Zo moet een medewerker een speciale training volgen om de auto op een veilige manier spanningsloos te kunnen maken. “Steeds meer universele autobedrijven leiden daar iemand voor op, dus dat gaat de goede kant op.”

Wel aanwezig, niet gebruikt

Van Dijk constateert dat de meeste bedrijven hun zaakjes goed op orde hebben wat betreft PBM. “Vooral de dealerbedrijven en wat grotere universele garagebedrijven doen het over het algemeen goed. Maar ik kom ook wel eens bij zaken waarvan ik denk: is dit nog wel veilig voor mij, laat staan voor de werknemers?

Even een opzetfilter plaatsen voor je de werkplaats inrijdt. Het moet wel, maar gebeurt in de praktijk vaak niet.

Even een opzetfilter plaatsen voor je de werkplaats inrijdt. Het moet wel, maar gebeurt in de praktijk vaak niet.

Bij die bedrijven is vaak van alles mis, maar wat ik het meeste zie, is dat de vereiste beschermingsmiddelen wel aanwezig zijn, maar niet altijd gebruikt worden. Een medewerker die even snel de slijptol gebruikt en niet zijn bril opzet. Of dat er wel een bril bij hangt, maar geen gehoorbescherming.

Soms ligt een veiligheidsbril nog helemaal nieuw in het cellofaan onder in de kist. Hetzelfde geldt voor gehoorbescherming. Het is wel aanwezig maar wordt niet gebruikt, ‘want het slijpen duurt maar even’, zegt de werknemer dan. Terwijl er toch ernstige schade kan ontstaan op den duur. Kijk maar naar hoeveel oudere werknemers al gehoorproblemen hebben. Of neem opzetfilters op oude auto’s bijvoorbeeld.

Even er op zetten voor je een auto de werkplaats in rijdt gebeurt nu nauwelijks omdat men er geen zin in heeft om voor die ene handeling dat filter erop te zetten. Wij proberen dan op een positieve manier duidelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn voor zowel werknemer als werkgever als er dan iets gebeurt.”

Vastleggen van het gebruik van de PBM

“Van belang is ook dat de werkgever er op stuurt en zijn mensen doordringt van het belang van PBM”, zegt Van Dijk. “En: leg alles vast! Laat de medewerkers tekenen voor het ontvangen van een PBM en zet zwart op wit dat ze verplicht zijn het te gebruiken.

Mocht er dan toch een ongeluk gebeuren, dan heb je als werkgever bij een bezoek van de Inspectie SZW in elk geval duidelijk dat je alles goed ingekaderd hebt. Dat vastleggen is bij een groot aantal bedrijven wat minder goed geregeld. Een goede gelegenheid daarvoor is het functioneringsgesprek.”

Behalve het groeiende bewustzijn wat betreft het belang van PBM, ziet Van Dijk ook andere zaken. “Bandenliften doen steeds meer hun intrede. En dat is positief, want zogeheten lichtmetalen wielen zijn helemaal niet zo licht als je er de hele dag mee in de weer bent. Een laatste tip: veel bedrijven weten niet dat ál hun bruggen gekeurd moeten zijn, niet alleen de APK-brug.”

Hoe gaat dat in de praktijk?

Arnold van Bruchem van Autoservice Van Bruchem uit Zwolle heeft zijn zaakjes wat betreft PBM goed op orde. “Binnen ons bedrijf hebben we de chef werkplaats die dit oppakt. Het is ook goed dat dit onderwerp regelmatig getoetst wordt door een partij van buitenaf die er met een frisse blik naar kijkt. Zo komen altijd weer dingen aan het licht die je als werknemer of werkgever niet meer opvallen. En de controles gebeuren op een dusdanig positieve manier dat mijn werknemers de aanwijzingen meteen overnemen.

‘Leg het gebruik van PBM’s vast’
Wat wel steeds beter gaat is het gebruik van werkhandschoenen. In allerlei vormen, diktes en maten beschikbaar.

Wat wel steeds beter gaat is het gebruik van werkhandschoenen. In allerlei vormen, diktes en maten beschikbaar.

Er wordt niet betuttelend gedaan, maar gewoon constructief meegedacht, en dat spreekt aan. Als er bij een slijpsteen bijvoorbeeld alleen een bril hangt en geen gehoorbescherming, wordt dat op een ludieke, positieve manier aangekaart.

Of als de houdbaarheidsdatum van de oogdouches is verstreken of de verbanddoos te oud is, wordt dat met een kwinkslag gebracht. Er is veel minder weerstand tegen controles van buitenaf dan ik voorheen dacht.”

Vooral niet bij korte handelingen

Het belang van PBM sijpelt inmiddels goed door bij zijn werknemers, zegt Van Bruchem, maar het kan beter. “Bij sommige, vooral korte, handelingen wordt niet meteen een verband gelegd met een PBM. Neem het roest verwijderen van een remschijf of een stukje metaal met een beitel afslaan. Idealiter zouden mensen dan automatisch hun bril moeten pakken, maar het kost tijd voordat dit erin zit.”

Van Bruchem speelt zelf ook een belangrijke rol, vindt hij. “Ik probeer er niet al teveel bovenop te zitten, want de jongens in de werkplaats moeten het oppakken. Daardoor mis ik ook nog wel eens dingen die bij een externe controle dan weer even onder de aandacht komen. Het is dus zaak met z’n allen alert te blijven op veiligheid!”

Nieuwe verordening, wat verandert er?

De nieuwe Europese PBM-verordening 2016/425 vervangt de verouderde EU-richtlijn 89/686/EEG. Er zijn strengere eisen aan de kwaliteitswaarborg, en de certificering van PBM die geen gelheidheidslimiet kende, is nu maximaal vijf jaar geldig. De verordening brengt ook een indeling in drie categorieën, van laag naar hoog beschermingsniveau. Verschillende PBM zijn verschoven van klasse 2 naar 3, zoals gehoorbeschermingsmiddelen. Fabrikanten en distributeurs willen per 21 april 2018 producten op de markt te brengen met een geldig typekeurcertificaat van een erkende keuringsinstantie. Hier dreigt een knelpunt, omdat veel instanties zich nog niet hebben laten accrediteren. Er geldt een overgangstermijn, tussen 21-4-2018 en 21-4-2019. Bedrijven mogen kiezen: producten laten toetsen en certificeren volgens de oude of nieuwe verordening. Na 21 april 2019 moeten alle nieuwe PBM aan de nieuwe verordening voldoen.
Reageer op dit artikel