Geef PBM aandacht. Stel jij de juiste middelen beschikbaar?

De Europese regelgeving rond Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) is vastgelegd in een PBM-richtlijn. Mooi dat er op papier regels zijn, maar hoe staat het eigenlijk met het gebruik van PBM op de werkvloer?