nieuws

Is er toekomst voor Bio-DME?

Techniek

Bij ons staan de biobrandstoffen alweer bij het grofvuil. Wij hebben immers de elektrische auto. Elders in de wereld denken ze daar net iets genuanceerder over. In Zweden rijden inmiddels de eerste trucks op Bio-DME. En er wordt hard gewerkt aan een Bio-DME-infrastructuur. Wat is Bio-DME? En: Heeft het toekomst?

Is er toekomst voor Bio-DME?

DME staat voor DiMethyl Ether. We kennen die stof uit spuitbussen, als vervanger van CFK-drijfgassen. Bij gebruik in voertuigen lijkt DME wel wat op LPG. Het is gasvormig bij kamertemperatuur en boven de 5 bar is het vloeibaar.

Vloeibaar gas voor de diesel

Qua verbrandings- eigenschappen is DME geschikt voor de dieselmotor. Het heeft een heel lage ontbrandingstemperatuur en het cetaangetal van DME is hoger dan dat van diesel. Bij gebruik van DME produceert een dieselmotor geen PM en NOx en minder geluid dan op diesel.

Natuurlijk is er ook een nadeel: in een liter vloeibaar DME onder druk zit maar iets meer dan half zoveel verbrandingsenergie als in een liter diesel.

Tweede generatie

Bio-DME kan geproduceerd worden uit iedere vorm van biomassa en is een zogenaamde 2e generatie biobrandstof. Producent van schone brandstof Chemrec heeft nu in het Zweedse Piteå een proefinstallatie gebouwd die dagelijks vier ton Bio-DME produceert uit ‘black liquid’, een afvalproduct uit de papierindustrie. Om de productie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is de DME-installatie geïntegreerd in een papierpulpfabriek.

Bijna geen CO2

Volvo neemt deel aan dit Bio-DME-project met 14 FH-trucks. Dat zijn klantenauto’s die vanaf 2010 gaan rijden op vier locaties in verschillende delen van Zweden. Volvo claimt dat deze trucks ‘van boom tot wiel’ 95% minder CO2 produceren dan vergelijkbare dieseltrucks.

Toekomst

Bio-DME heeft het potentieel om tegen 2030 50% van het huidige dieselverbruik te vervangen in zware lange afstandstransporten, zegt een EU-rapport uit 2005. Om dat te bereiken zijn geen technische doorbraken nodig. De aanleg van een infrastructuur voor de distributie van Bio-DME is de grootste uitdaging.

Erwin den Hoed (Redactie Auto & Motor TECHNIEK)

Video: Volvo gelooft in Bio-DME biobrandstof.

Reageer op dit artikel