artikel

GMTO: Masterclass voedingen meten

Techniek 5035

GMTO: Masterclass voedingen meten
Renault Master met problemen en dozen vol reeds vervangen componenten.

Een Renault Master 2.3 dCi van 2011 komt met knipperend accucontrolelampje bij een klant van de technische ondersteuning van GMTO. Die stelt diagnose, vervangt een component, doet dat nog eens en nog eens. Het resultaat: tal van componenten vervangen en er zijn alleen maar storingen bijgekomen. Kan GMTO het probleem wel oplossen?

Het autobedrijf verdenkt allereerst de dynamo, dus die wordt vervangen. In eerste instantie lijken de klachten daarna weg, maar na een week staat de Master weer terug in de werkplaats. Weer met een knipperend acculampje. Dan rijst het vermoeden bij de autotechnicus van het bedrijf dat de gemonteerde dynamo niet de juiste is. Dus wordt de dynamo die van het voertuig afkwam gereviseerd en teruggemonteerd. De klachten zijn weer weg en blijven twee maanden weg.

Uiteindelijk komt de Master dus toch weer terug bij het autobedrijf. Nu met een dynamostoring en problemen met de ruitenwissers en met het olieniveau… De melding geeft aan dat het olieniveau niet in orde is, terwijl dit wel het geval is, en de ruitenwissers geven geen problemen, tot ze eenmaal bediend worden. De ruitenwisser gaat dan aan in de langzame stand en gaat niet meer uit en niet meer naar een andere stand.

Je hebt iets vervangen en nu kom je tot de conclusie dat het weer vervangen moet worden

Vreemd, deze storing, er lijkt nog even geen verband te zijn. Omdat al deze zaken via de (intelligente) zekeringkast in de motorruimte lopen (dus toch een verband), kiest het garagebedrijf ervoor om die te vervangen. Het bedrijf vervangt tevens een aantal andere componenten die ook in dit proces betrokken zijn. Het gaat hier om de (intelligente) zekeringkast in het interieur, de stuurkolommodule, de ruitenwissermotor en de accu. Maar helaas, de klachten blijven.

Op de rand, binnen een kunststof stuk dat beweegt door motorbeweging, is de voedingskabel doorgeschuurd.

Contact met de helpdesk

Via de helpdesk van GMTO wordt een stappenplan opgesteld voor het beoordelen van een aantal ‘live data’ gegevens, zoals controle van de intervalschakelaar van de ruitenwisser en een stappenplan voor een aantal metingen, zoals voedingen en massa’s. Maar ook voor het controleren van het rustsignaal van de ruitenwissermotor, om te kunnen uitsluiten of het vreemd functioneren van de ruitenwissermotor een wens is van de elektronica of dat dit komt door een defect.

In al deze punten worden geen problemen gevonden door het garagebedrijf, wat wederom de zekeringkast in de motorruimte verdacht maakt. Deze regelt namelijk de laadstroom, geeft informatie over het olieniveau en stuurt de ruitenwissers aan. Dit is een punt waarop veel autobedrijven belanden: je hebt iets vervangen en nu kom je tot de conclusie dat het weer vervangen moet worden. Dat strijkt de klant tegen de haren in.

Naar GMTO

Een doorgeschuurde en geoxideerde voedingskabel, de oorzaak van alle ellende. Zolang beide einden nog net aan elkaar zaten, was er onbelast niet veel aan de hand. Maar belast zorgt zo’n overgangsweerstand voor een enorme spanningsval.

Omdat we op de helpdesk altijd moeten uitgaan van wat iemand anders vertelt, besluiten we in dit geval over te gaan op praktische ondersteuning. Dus komt de auto naar GMTO.

Als eerste meten we de voedingen terwijl een acculader gemonteerd is. De eerste drie voedingen van de zekeringkast in de motorruimte geven 13,21 volt. Dit is één op één met de laadspanning. De vierde draad geeft een spanningsverlies van 0,8 tot 1,2 volt. Dat resulteert in een waarde die feitelijk nog wel hoog genoeg is. Maar let op, dit is onbelast gemeten!

Maar hoe weet je of er belasting is? Je weet immers niet of er momenteel verbruikers zijn ingeschakeld op de betreffende voeding. We kiezen ervoor om de voedingen los van de zekeringkast te testen met een belasting. Nu blijkt dat de voeding met het kleine spanningsverlies omlaag wordt getrokken naar nagenoeg 0 volt, terwijl de rest stabiel blijft. Probleem gevonden. Waar deze voeding voor is, is niet op te maken uit het schema. Na het herstellen van de voeding zijn alle klachten meteen verdwenen.

Voeding en massa meten

De kabelboom na de
reparatie.

Voedingen en massa’s zijn nog wel eens ondergeschoven kindjes. Mocht je ze niet vergeten, realiseer je dan altijd dat je ze belast meet! Denk ook aan je meetapparatuur. Veel voedingen zijn niet met een multimeter te beoordelen. Denk aan voedingen van snel schakelende componenten, zoals bijvoorbeeld een multipointinjector. De tijd dat deze injector een belaste voeding heeft, is even lang als de injectietijd zelf. Kortom: heel kort. Wanneer de voeding niet in orde is, is de multimeter nooit snel genoeg om dit goed weer te geven. De voeding stort bijvoorbeeld maar 3 milliseconden in. Voedingen waar dus een snel schakelend component achter zit, kunnen alleen juist beoordeeld worden met een scope!

Meer weten?

Waarom is het spanningsverlies over een overgangsweerstand veel groter als het circuit belast wordt? AMT rekent het voor en legt tevens uit hoe je een V4-meting doet.

GMTO geeft je de oplossing

Sinds de auto vol zit met geavanceerde elektronica, kampt de werkplaats nogal eens met moeilijk oplosbare storingen. GMTO helpt regelmatig autobedrijven bij lastige defecten uit de brand. Deze ‘praktijkstoringen’ zijn natuurlijk ook voor jou leerzaam. GMTO pakt hier een lastig probleem beet en behandelt stap voor stap de storingsdiagnose.
GMTO Opleidingen
Tel: 072-5622407
arjenwoudstra@gmto.nl   www.gmto.nl

 

 

Reageer op dit artikel