artikel

Olieverbruik V-motoren (2002-09)

Techniek

Er is mij verteld dat V motoren relatief meer olie verbruiken dan lijnmotoren. Is deze bewering juist? Zo ja, wat is daar dan de oorzaak van?

Zo algemeen kan je dat niet stellen, maar er zit een grond van waarheid in. Alle motoren die niet verticaal staan, maar onder een hoek (tot liggen toe) zijn ingebouwd, kunnen een hoger olieverbruik hebben. Dat komt omdat de smeerolie op een andere manier op de cilinderwanden terechtkomt en minder makkelijk kan terugstromen naar het carter.

Afhankelijk van de draairichting van de krukas wordt de smeerolie naar boven tegen de cilinderwand geslingerd of juist naar beneden. Dat wil zeggen dat de ene cilinderbank van een V-motor (en zeker van een boxermotor) de olie anders krijgt toegevoerd dan de andere bank. Het olieverbruik zal dus per bank verschillend zijn. Hoe hoog het in de praktijk is, hangt van veel meer factoren af. Er zijn V-motoren die minder olie verbruiken dan even sterke lijnmotoren.

Reageer op dit artikel