artikel

Wees alert op stijgend oliepeil (2002-05)

Techniek

Het komt zo af en toe voor dat een klant een stijgend oliepeil vaststelt. Er is geen duidelijke mechanische oorzaak voor te vinden en een foutmelding is er evenmin. Weet AMT een verklaring?

Een ‘stijgend’ oliepeil komt inderdaad voor, zonder dat daar directe oorzaken voor zijn aan te wijzen. Eén van de mogelijke oorzaken is brandstofverdunning. Dat kan door het rijden van veel korte ritten, waardoor er bij benzinemotoren tot wel 20% brandstof in de olie terecht kan komen. Ook kan er brandstofverdunning optreden door gebruik van onjuiste brandstof met een te lang doorlopend kooktraject. De zware delen (fracties) verdampen niet of nauwelijks en blijven dus in de olie achter. Verder moet de werkplaats natuurlijk alert zijn op koelvloeistoflekkage.

Ook verkeerd bijvullen komt nogal eens voor. Bij sommige motoren moet het oliepeil bij warme motor worden gemeten. Doet men dit in koude toestand en vult men vervolgens bij, dan staat het peil bij warme motor duidelijk te hoog.

Minder vaak zijn lekkende verstuivers bij gas loslaten de oorzaak. Dat is vergelijkbaar met de overlopende vlotterkamer of het lekke membraan van de benzinepomp van ‘vroeger’.

Als het stijgende peil af en toe voorkomt en dan weer normaal is, is het leeglopen van het oliefilter waarschijnlijk de oorzaak. Het is altijd raadzaam bij twijfel de olie te laten analyseren. U weet dan in ieder geval zeker of er sprake is van brandstofverdunning of koelvloeistoflekkage.

Reageer op dit artikel