artikel

Olie voor oudere motoren (2001-03)

Techniek

Bij oudere auto’s is het vaak niet bekend of deze altijd op minerale danwel synthetische olie hebben gedraaid. Kan je bij dergelijke motoren straffeloos overschakelen op een moderne synthetische olie, of zijn daar risico’s aan verbonden?

Met de komst van oliën die aan de CCMC, later de ACEA, kwaliteits- eisen voldoen, is de kans op motorvervuiling sterk afgenomen. Dat betekent dat, mits er wel redelijke verversingstermijnen in acht zijn genomen, er zonder bezwaar overgeschakeld kan worden op een moderne olie. De olieverversingstermijn wordt door bedrijfsomstandigheden, de rijwijze, de brandstofkwaliteit en het motortype bepaald.

Een IDI diesel zal als hij fors belast wordt, bij 10.000 tot 15.000 km aan olieverversen toe zijn. Het rijden van veel lange afstanden met constante snelheden kan de verversingstermijn van een DI diesel naar 50.000 km brengen. Variatie genoeg in de praktijk, maar met 1 jaar of 20.000 km is de grens voor de oudere motoren (zeg maar: voor 1.1.2000) bereikt.

Of de olie van minerale of synthetische oorsprong is, doet niet zoveel terzake. Het gaat erom of steeds de hoogste oliekwaliteit of juist de laagste is gebruikt. Als dat niet bekend is, geven de peilstok en de olievuldop al een aardige aanwijzing. Zijn deze schoon, dan is de motor kennelijk in goede staat. Is de zaak vervuild dan is het oppassen geblazen.

Een goed advies luidt: vervang de olie en het filter bij warme motor. Vul de motor met een olie die voldoet aan de AMT-eisen voor een universele werkplaatsolie en vraag aan de klant het oliepeil in de gaten te houden. Als er zich een hoog olieverbruik voordoet en/of de olie snel zwart wordt, is het verstandig na hooguit 5.000 km te verversen en ondertussen bij te vullen met de genoemde olie. Na de inwendige reiniging van de motor zal het olieverbruik zich op een aanvaardbare waarde instellen.

Reageer op dit artikel