artikel

Conditie gloeibougies (1998-01)

Techniek

In de winterperiode levert het starten van voorkamer-diesels extra problemen op. Het komt vooral aan op een goede werking van de gloeistiften. Moeten gloeistiften eigenlijk periodiek worden vernieuwd en zo ja met welke interval? Hoe is een gloeistift te controleren op een juiste werking?

Pas als er zich startproblemen voordoen, wordt de oorzaak gezocht. Er wordt dan een meting gedaan van de benodigde stroom, per gloeibougie, zo’n 8 á 1OA. Is het stroomverbruik in orde, dan is het raadzaam de gloeibougies te inspecteren. Soms gloeit de stift wel, maar niet op de punt en dat is wel de bedoeling.

Bedenk dat ook de brandstof kwaliteit en de compressie-einddruk invloed hebben op het starten. Meestal gaat het starten geleidelijk aan moeilijker en dat maakt het zoeken naar de oorzaak lastig.

Reageer op dit artikel