nieuws

BOVAG: Omzet en resultaat gaan niet meer hand in hand

Ondernemen 1034

BOVAG: Omzet en resultaat gaan niet meer hand in hand

De BOVAG Branche Barometer van BOVAG Autodealers laat over de eerste twee kwartalen van 2017 een netto omzetontwikkeling* zien van plus 4,4 procent. Het netto bedrijfsresultaat* daalt daarentegen naar 1,08 procent, waar in 2016 nog 1,27 procent werd genoteerd. De operationele kosten worden goed beheerst, maar er is onvoldoende grip op de afdelingsresultaten.

“Niets is meer wat het lijkt”, aldus Bert de Kroon, voorzitter BOVAG Autodealers. “2017 is, na vijf jaar marktverstoring door fiscale regelgeving, een jaar waarin registratiepatronen zich weer normaliseren. Maar bedrijfsresultaten die voortvloeien uit deze patronen laten zich onder andere door de groeiende populariteit van private lease, nieuwe aandrijflijnen en langere onderhoudsintervallen, niet meer voorspellen zoals vijf jaar geleden.”

Verkoop

De stevige groei in de nieuwverkoop vertaalt zich in de gemiddelde dealervestiging naar een omzetgroei van 6,8 procent. De marge op deze groei staat echter onder druk, resulterend in een BMGT (kengetal bruto marge gecombineerde transactie oftewel “marge op verkoop nieuw & marge op verkoop gebruikt gecombineerd”) die daalt van € 1.917,- naar  € 1.819,- in het eerste half jaar van 2017.

De verkoop gebruikt per vestiging is in volume stabiel en de prijsontwikkeling is positief: de gemiddelde prijs van een occasion was € 9.963,- en dat is € 434,- hoger dan in hetzelfde tijdvak in 2016. De resultaten van afdeling gebruikt dempen daarmee de daling van het resultaat van de volledige afdeling verkoop. Het resultaat van de afdeling verkoop van een dealervestiging was het eerste half jaar gemiddeld 2,2 procent, en dat is 0,2 procent lager dan in  het eerste halfjaar van 2016.

Werkplaats en magazijn 

De hogere verkoop van nieuwe auto’s heeft zich niet weten te vertalen in een omzetgroei in de aftersales. De werkplaats van een vestiging zag zijn omzet gemiddeld met 2,1 procent krimpen en het magazijn kende een omzetafname met 4,0 procent, door afnemende externe omzetten. In de werkplaats is sprake van lagere productiviteit en efficiency. Terwijl een toename juist noodzakelijk is vanuit de optiek van efficiency, deze bedraagt nu 82,4 procent. En een toename is ook nodig om de loonkostenstijging in de werkplaats van 6,7 procent op te vangen.

Beheersen van de operationele kosten is niet meer voldoende 

De dealers slagen er wederom in om hun operationele kosten goed te beheersen. De algemene kosten zijn van 4,9 procent naar 4,5 procent gezakt en ook kosten als demo-, publiciteit en garantie worden goed beheerst. Het terugzakken van het absorptieratio van 83,9 procent naar 80,9 procentlaat echter zien dat er meer moet gebeuren.

“Ik val in herhaling”, herinnert Bert de Kroon gesprekken over voorgaande BOVAG Branche Barometers, “maar het verder optimaliseren van schaalgrootte en nieuwe verdienmodellen zijn noodzakelijk om te borgen dat dealers zwarte cijfers blijven schrijven. De fictieve barometer blijft daarmee op ‘veranderlijk’ staan. De omzetontwikkeling is bemoedigend, maar de dealers slagen er nog niet in deze te vertalen naar een beter bedrijfsresultaat.”

Over de BOVAG Branche Barometer 

De BOVAG Branche Barometer is door BOVAG Autodealers met grote zorg vastgesteld op basis van gemiddelden van alle deelnemende automerken over heel Nederland, in samenwerking met de analisten van ASE. Leden van BOVAG Autodealers krijgen vier keer per jaar toegang tot de uitgebreide kwartaalrapportage.

Reageer op dit artikel