nieuws

Vooruitkijken met experts: Bertho Eckhardt

Ondernemen 2505

Vooruitkijken met experts: Bertho Eckhardt
Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter Bovag

AMT bestaat 75 jaar(gangen) en dus tijd om naar verleden en toekomst te kijken. Wie achterom kijkt, weet dat er veel is veranderd in de afgelopen decennia, maar wat komt er op ons af? Heeft de brandstofmotor zijn langste tijd gelopen? Kopen we auto’s en onderdelen alleen nog maar online? Hoe verandert de autoservicebranche? Kortom, waar kijken we op terug als we 100 jaar AMT vieren? We vroegen vier experts op het gebied van occasions, onderdelen, toekomstige mobiliteit en de autobranche naar hun visie op de afgelopen decennia en de toekomst. Deze week deel 1 met Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter Bovag.

Het is er niet saaier op geworden

AMT bestaat 75 jaar, de historie van Bovag gaat nog iets verder terug: 86 jaar. “Er is veel veranderd”, zegt Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van Bovag. “Elektronica en ICT zijn zeer bepalend geworden. En met de komst van elektrische voertuigen gaat er nog meer veranderen: minder onderhoud, ander onderhoud. En wat te denken van de zelfrijdende auto? Die heeft tal van consequenties. Het is er de afgelopen 86 jaar niet saaier op geworden in de werkplaats.” Gelukkig heeft de branche niet stilgezeten, integendeel. Eckhardt: “De professionaliteit is sterk toegenomen. We hebben Beun de Haas dan wel niet helemaal uitgebannen, maar wel sterk teruggedrongen. En we zijn erin geslaagd het Nederlandse APK-systeem voor elkaar te boksen. Dus: onder streng toezicht van RDW keuren en repareren bij een Bovag-bedrijf, in plaats van bij een apart keuringsstation. Eens in de zoveel jaar staat dat typisch Nederlandse systeem voor APK ter discussie, maar steeds weer blijkt na onderzoek dat ons systeem efficiënt, veilig en klantvriendelijk is.”

Inzicht in nieuwe ontwikkelingen

Lobbyen op allerlei niveaus heeft Bovag altijd gedaan. “Via de lobby in Den Haag en Brussel zorgen we voor een gelijk speelveld in de branche, zodat ondernemers in alle vrijheid en met gelijke kansen kunnen ondernemen. Een andere rol is onze leden tijdig inzicht geven in nieuwe ontwikkelingen. Op het gebied van techniek, maar ook op het gebied van de veranderende klant”, zegt Eckhardt. “Belangrijke ontwikkeling is de verschuiving van bezit naar gebruik. Zie de opkomst van private lease en autodelen. Een andere ontwikkeling is dat het oriëntatie- en aankoopproces nog verder verschuift naar het internet. Dat brengt minder klantloyaliteit met zich mee. En natuurlijk big data: alles is met alles verbonden. Er ontstaan grote datastromen, bijvoorbeeld over gebruik van vervoersmiddelen. Interessant voor fabrikanten en autobedrijven. En ook leidend tot meer gemak en maatwerk voor de consument.”

Klaar voor de toekomst

Bovag voorziet in de toekomst vier soorten retailers:

De Hypermarket: bij dit type ondernemer ligt de nadruk op een volledig en maximaal toegankelijk aanbod van mobiliteitsproducten. Een soort Mediamarkt voor mobiliteit.

De Mobility Service Provider: hier richt de ondernemer zich op geïntegreerde product- en dienstverlening in mobiliteit. Een bedrijf dat een antwoord heeft op een mobiliteitsvraag van een klant, via een waaier aan producten en diensten.

De Niche Expert: deze ondernemer focust zich op de verkoop van nicheproducten die een specifieke mobiliteitsbehoefte vervullen. Werkt nationaal of zelfs internationaal.

De Local Hero: een bedrijf zoals we dat feitelijk al 85 jaar kennen. Sterk in zijn lokale markt, goed in klantenbinding. Bij dit type ondernemer ligt de nadruk op aanvullende dienstverlening rondom een specifieke mobiliteitsbehoefte.

“De Mobility Service Provider en Hypermarket kunnen heel goed toetreders van buiten de branche zijn”, zegt Eckhardt. Hij geeft advies aan het autobedrijf: “Neem notie van de veranderende klant. Waar zit die wel of niet op te wachten? Identificeer de diverse klanttypen en bepaal hoe je met die typen omgaat. Bepaal wat hun vraag is. En speel daarop in. Maak keuzes en wees daarin consequent. Welk type ondernemer ben je? Welke soort retail past bij je? Maak de keuze en ga ervoor!”

Reageer op dit artikel