Rendementsberekening voor uitlijnapparatuur

Investeren in een uitlijnapparaat

Uitlijnapparatuur: zelf doen of uitbesteden?
Spiegels, afleeslinialen en koordjes komt u in een modern uitlijnapparaat niet meer tegen. Vrijwel alle apparaten hebben CCD-meetkoppen of zijn uitgerust met hoge resolutiecamera’s en targets, de zogenaamde 3D-apparaten. Het werken met een CCD-apparaat verschilt fundamenteel van het werken met een 3D-apparaat. In de meeste gevallen worden CCD-meetkoppen namelijk op de velg gemonteerd. Dat maakt compensatie voor de velgslag noodzakelijk. En dat kost tijd: krik onder de auto, voorkant heffen, klemmen er op, uitslingeren, zakken en dan achter hetzelfde verhaal. Bij een 3D-apparaat hoeven enkel de targets geplaatst en de auto heen-en-weer gerold te worden. Dat scheelt tijd.

Kwaliteit
Maar het scheelt ook kwaliteit. Voor het uitslingeren moet de auto even uit de veren en dat heeft invloed op de meting. Zeker bij moderne complexe multilink-wielophangingen speelt de meetnauwkeurigheid een grote rol. Het is om die reden dat bijvoorbeeld Volvo en Mercedes-Benz compensatie voor de wagenhoogte voorschrijven. En er doen zich tegenwoordig nog wel meer complicaties voor bij het uitlijnen. Zo moeten bij sommige merken ook cruisecontrole of ESP-sensoren opnieuw worden ingesteld.

Grote investering
Kortom, wie echt topkwaliteit wil leveren kiest voor een 3D-apparaat, investeert bovendien in een wagenhoogtemeter, heeft een goed diagnose-apparaat en last-but-not-least, beschikt over goed gemotiveerd personeel dat uitlijnen leuk vindt.
Dat alles is niet goedkoop, zodat er dan nogal wat uitgelijnd dient te worden om alle investeringen terug te verdienen. Nu maakt een 3D-apparaat dat wel gemakkelijk omdat het meten zelf zo’n kleine moeite is. En wie veel meet, vindt ook veel afwijkingen.

Aanvaardbare kwaliteit
Als aanvaardbare kwaliteit ook volstaat en uitlijnen is niet de eerste prioriteit dan is een goedkoper CCD-apparaat misschien een betere keuze. Als echter daarmee alleen het verlies beperkt wordt, licht uitbesteden van het uitlijnen wellicht nog het meest voor de hand. De kunst is dan alleen om zo min mogelijk monteurstijd verloren te laten gaan met het halen en brengen van de auto’s.

Type uitlijnbeurten
De rekenmodule maakt onderscheid tussen drie typen uitlijnbeurten. Het kan zijn dat u de wielstanden meet en constateert dat alles in orde is. Zeker met een 3D-apparaat bent u dan heel snel klaar. Een tweede mogelijkheid is dat u de vooras gaat uitlijnen en in het derde geval is rondom afstellen vereist. Het rekenmodel rekent met verschillende tijden en prijzen voor deze drie typen uitlijnbeurten. Zeker bij het afstellen met shims of als ook een subframe gesteld moet worden, zult u die tijden niet altijd kunnen halen. Maar zie het als een gemiddelde of pas de tijden in het model aan, aan de praktijk in uw bedrijf.

Vaste kosten per uitlijnbeurt
Ook met tal van andere variabelen in de rekenmodule kunt u variëren om tot een optimale keuze te komen. De module berekent uit afschrijving, rente, onderhoud en update van de uitlijndatabank de jaarlijkse vaste kosten. Voor training worden geen kosten gerekend. Overigens kunt u wel zelf een bedrag voor training in de berekening opvoeren. De jaarlijkse vaste kosten, het aantal en type uitlijnbeurten en hun tijdsbeslag op de uitlijnapparatuur bepalen de vaste kosten per uitlijnbeurt.

Werkaanbod bepaalt variabele kosten
De variabele kosten per uitlijnbeurt worden bepaald door het werkplaatstarief en het aantal en type uitlijnbeurten. Werkt u sneller of langzamer dan het rekenmodel aanneemt, dan kunt u dat uiteraard aanpassen. Voor ieder type uitlijnbeurt geldt: de som van de vaste kosten en de variabele kosten per uitlijnbeurt bepaalt de totale kosten per uitlijnbeurt.

Marge
In het rekenmodel kunt u de prijs die u rekent voor een uitlijnmeting, vooruitlijning en vierkantuitlijning invoeren of uitgaan van de al ingevoerde prijzen. De prijzen min de kosten per beurt bepalen de marge per beurt. Behalve de kosten en marge per beurt geeft het model ook de totale omzet en vaste en variabele kosten.

Conclusie
Uitlijnen bestaat uit meten en afstellen. Die beide activiteiten bij elkaar kosten gemiddeld redelijk wat tijd. Gaat u uitlijnen prioriteit geven, er echt op inzetten en jaarlijks een behoorlijk aantal uitlijnbeurten doen, dan zijn daardoor de variabele kosten (het werk) al gauw het vijfvoudige of meer van de vaste kosten (de uitlijnapparatuur). Een beetje meer of minder investeren heeft dan niet veel invloed op uw resultaat. Een beetje meer of minder tijd per uitlijnbeurt wel. Een 3D-apparaat waarmee u niet hoeft uit te slingeren is dan een goede keuze. Heeft uitlijnen bij u geen prioriteit, vergeet dan niet ook ‘uitbesteden’ in uw overwegingen mee te nemen.

Download Rendementsberekening Uitlijnapparaten CCD (Excel)
Download Rendementsberekening Uitlijnapparaten 3D (Excel)