Rendementsberekening voor roetmeters en uitlaatgastesters

Investeren in een emissietester

Investering
Een 4-gastester is geen goedkoop gereedschap, maar is het apparaat er eenmaal dan vallen de overige investeringen mee. Bij de roetmeter ligt dat anders. Allereerst zijn de hogedruk brandstofleidingen bij moderne diesels meestal niet bereikbaar, zodat een toerentalopnemer nodig is die werkt op trillingen of geluid. Maar nog belangrijker, roetmeten is nogal rumoerig en moet dus in een aparte ruimte. Wellicht is zo’n ruimte al beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een autowasruimte, maar dan moet die wel voorzien worden van een afzuiginstallatie en een nulemissiekast. 4-gasmeten mag gewoon in de werkplaats zodat de bestaande afzuiginstallatie gebruikt kan worden en een nulemissiekast is daarbij niet nodig.

Onderhoudskosten
APK-emissieapparatuur moet in de regel jaarlijks geijkt worden. Overig onderhoud: filters vervangen.

Rente en afschrijving
De rekenmodule houdt rekening met rente over het gemiddeld geïnvesteerd bedrag en een lineaire jaarlijkse afschrijving over de looptijd. Rentepercentage en looptijd kunt u zelf veranderen.

Variabele kosten
Wordt een apparaat weinig gebruikt, dan wegen de kosten van aanschaf en onderhoud zwaar. Wordt het veel gebruikt, dan worden de kosten van het gebruik belangrijker, de arbeidskosten dus.

Conclusie
Een 4-viergastester mag in geen enkele werkplaats ontbreken. Een roetmeter is duurder en wordt veelal minder gebruikt. De meeste autobedrijven krijgen immers meer benzineauto’s dan diesels in de werkplaats. Zijn het er erg weinig dan is uitbesteden van de roetmeting een optie.
Bij normaal gebruik zijn twee losse apparaten niet veel duurder dan een gecombineerd apparaat. De berekening laat wel een verschuiving van kosten zien. De benzineactiviteiten worden duurder, werk aan diesels juist goedkoper. Logisch, De vaste kosten van een roetmeter zijn nu eenmaal hoger dan voor een 4-gastester. Bij een combi-apparaat gaan de vaste kosten op één hoop. Zo subsidiëren de benzinemetingen de metingen aan de diesels. Wel geldt: hoe meer metingen, hoe kleiner dit effect.

Terugverdienen
Zomaar een aanbieding: “APK: € 39,- (Diesels € 59,-)” Is dat verschil terecht?
Waarschijnlijk wel! Vergelijken we de emissiemeting van een APK voor een benzine-auto met die van een diesel, dan komen de kosten van de diesel veel hoger uit. Bij de ingevulde waarden berekent ons model € 6,80 tegen € 34,75. Uiteraard veranderen die waarden bij meer of minder gebruik en bij een ander werkplaatstarief. Maar tien tegen één dat ook in uw bedrijf de emissiemeting voor diesels veel duurder is dan die voor benzine-auto’s.

Download Rendementsberekening Emissietesters (Excel)