Rendementsberekening voor diagnosetesters

Investeren in een diagnosetester

Investeren
Grofweg zijn er twee typen testers voor het universeelbedrijf. Het goedkoopst zijn de systemen die niet veel verder komen dan het resetten van lampjes en het uitlezen en resetten van foutcodes. Voor een autohandelaar mag dat prima zijn, een serieuze onderhouds- en reparatiewerkplaats komt er niet mee weg. Die heeft meer nodig. Over het algemeen gaat het dan om een handheld diagnosetester of een combinatie met een laptop of tablet-PC, eventueel met scoop. Verder zijn, afhankelijk van het werkaanbod, een aantal merkspecifieke kabels noodzakelijk. Voor bijblijven en bijstand is een update- en helpdesk-abonnement nodig.

Maken die investeringen de gang naar de dealer-tester overbodig? Nee helaas, nieuwe sleutels aanmaken voor een Alfa of airbags uitzetten zijn ook dan nog klusjes voor de dealer. Bovendien heeft geen enkel diagnose-apparaat volledige dekking over alle automerken. Kortom, een tester die de dealerbezoekjes met 80 % kan reduceren doet het meer dan fantastisch.

Wat kost dat?
Een apparaat dat in de praktijk onmisbaar is, moet er gewoon komen. De vraag: “Hoe snel verdien ik het apparaat terug?”, is dan niet meer relevant. Wel belangrijk blijft: “Wat kost mij het gebruik van het apparaat?”
Om daar antwoord op te geven gaan we uit van twee soorten gebruik:

1. De controle; snelle controle op foutcodes bij iedere onderhoudsbeurt;
2. De diagnose; oplossen van storingen.

Het al dan niet factureren van een controle is een commerciële beslissing. Maar wie de controle consequent uitvoert stuit op storingen waar de klant zelf vaak (nog) niet over klaagt omdat de auto nauwelijks merkbaar op noodloop is overgeschakeld.
Heeft u een lastige storing opgelost, dan kan geen klant bezwaar hebben tegen een bedrag voor de diagnose op de factuur. Zijn de klachten erg vaag, dan kan het zinvol zijn om af te spreken er maximaal een half uur naar te zoeken en daarna eerst contact op te nemen alvorens verdere stappen te nemen.

Vaste kosten per controle en diagnose
De rekenmodule berekent uit afschrijving, rente, en kosten voor updates de jaarlijkse vaste kosten. Voor training worden geen kosten gerekend, maar u kunt er wel zelf een bedrag voor in de berekening opvoeren. De jaarlijkse vaste kosten, het aantal controles en diagnoses en hun tijdsbeslag op de tester bepalen de vaste kosten per diagnose.

Werkaanbod bepaalt variabele kosten
De variabele kosten per diagnose worden bepaald door het werkplaatstarief en het aantal en type controles of diagnoses. Heeft u meer of minder tijd nodig dan het rekenmodel aanneemt, dan kunt u dat uiteraard aanpassen. Voor zowel de controles als de diagnoses geldt: de som van de vaste kosten en de variabele kosten per controle/diagnose bepaalt de totale kosten per controle/diagnose.

Marge
In het geval u controles/diagnoses factureert is het zinvol een margeberekening te maken.
In het rekenmodel kunt u de prijzen voor controles dan wel diagnoses invoeren of uitgaan van de al ingevoerde prijzen. De prijzen min de kosten per controle/diagnose bepalen de marge per controle/diagnose. Behalve de kosten en marge per controle/diagnose geeft het model ook de totale omzet en vaste en variabele kosten.

Conclusie
De dealer hangt iedere auto die binnenkomt onmiddellijk aan de tester. De klant ziet dat terug als een stevig bedrag op zijn factuur. Juist daarom vluchten nogal wat klanten naar andere onderhoudsadressen. Een universeelbedrijf dat een serieuze diagnosetester wil terugverdienen moet haast wel hetzelfde doen. Aan de andere kant is een goede tester bijna een must om in de business te blijven. Zo geredeneerd hoeft de tester geen winst op te leveren. Als ie dan maar winstgevend werk oplevert.

Download Rendementsberekening Diagnosetesters (Excel)