artikel

Geen laadpunten, geen EV’s?

Ondernemen 824

Autofabrikanten-organisatie ACEA maakt zich zorgen over Europese eisen die dwingen tot elektrisch autorijden. Voor de vereiste bijdrage die het wegverkeer moet leveren voor het terugdringen van CO2 zijn elektrische auto’s nodig. “Die hebben we, en we willen er veel meer maken”, zegt ACEA, “Maar we krijgen ze niet verkocht als er niet meer laadpunten komen.”

Geen laadpunten, geen EV’s?
Te weinig laadpunten dus te weinig verkoop elektro-auto’s, zegt ACEA. Hoewel we hier juist best veel laadpunten hebben, toch ook geen echt massale e-auto verkoop.

Deze week zal er binnen het Europees Parlement een stap gezet worden naar nieuwe regels voor ‘vlootverbruik’. Dat is de gemiddelde uitstoot van alle in een jaar verkochte nieuwe auto’s van een merk, uitgedrukt in grammen CO2 per kilometer. Dat gemiddelde mag nu 130 g/km zijn, maar moet in 2021 nog maar 95 g/km. En dat moet nog verder omlaag. Hoeveel is nu de vraag.

Het gaat vooral om het klimaat, en om dat te beschermen zijn zeer strenge maatregelen nodig, hoor je van alle kanten. Daarom zou een aantal Europarlementariërs de CO2 uitstoot van personenauto’s en lichte bedrijfswagens niet met 30%, maar 50% willen verlagen.

Laadpunten probleem

Maar vier EU-landen hebben het leeuwendeel van de laadpunten in huis, volgens deze grafiek van ACEA. In het noordelijk, zuidelijk en oostelijk deel van de EU kun je nog bijna nergens opladen.

Onlangs sprak ook de Europese toeleveranciers organisatie CLEPA zorg uit, dat in de komende stemming teveel ‘blind’ op elektrisch rijden ingezet gaat worden. Want dat lijkt technisch gezien de enige weg om aan de voorgestelde reductie van CO2 en dus brandstofverbruik te komen.

Voor ACEA lijkt het al geen vraag meer, heel strenge eisen kunnen alleen gehaald worden door fors meer elektrische auto’s te verkopen. Het gaat er niet alleen om of je nul-emissie auto’s produceert, je moet ze ook verkopen.

Daar bijt ACEA zich al enige tijd in vast, het produceren komt op gang maar het verkopen niet. De aanname is dat vooral een gebrek aan laadpunten, dus de zorg over actieradius kopers weerhoudt. Het gaat om Europese regels, en dus ook laadfaciliteiten op Europees niveau. We mogen in Nederland aardig op weg zijn, voor alle 27 EU-lidstaten is dat absoluut nog niet zo.

Onrealistische plannen

Daar heeft ACEA een punt, waarnaar ze ook onderzoek hebben gedaan. Ze tellen 100.000 laadpunten in de EU. Volgens schatting van de Europese Commissie zouden er dat in 2025 minstens twee miljoen moeten zijn. En dat aantal is nodig om de voorgestelde 30% reductie CO2 te halen.

Als het -50% moet worden, dan zouden volgens EU-klimaatcommissaris Canete in twaalf jaar 8,4 miljoen nieuwe laadpunten nodig zijn. Dat wil ACEA de Europarlementariërs graag in neonletters voorhouden bij de stemming. 1,9 miljoen laadpunten erbij  om -30% te halen lijkt ze al overmatig ambitieus, laat staan nog veel meer.

Politiek gezien kan ACEA niet aankomen met de vraag om minder CO2 reductie. Wat ze wel kunnen is de bal neerleggen bij EU-landen, die genoeg laadpunten zouden moeten (laten) aanleggen, zodat het publiek veel meer e-auto’s gaat kopen. Van de regelgevers vragen ze om ijkmomenten in een nieuwe regeling op te nemen. Onderweg naar 30% reductie zou kunnen blijken dat de aanleg van laadpunten tekort schiet, en autobouwers daarom minder reductie dan 30 % mogen realiseren.

Nog een leuke ACEA grafiek, in rood het procentueel landoppervlak en in blauw het percentage van laadpunten in de EU. Trots bovenaan Nederland, 2 % landoppervlak en 28 % van alle laadpunten.

Wijze commissies gaan kiezen

De procedure is nu dat de Europese Commissie een voorstel heeft neergelegd voor die 30% reductie. Op 10 juli stemmen daarover twee expertcommissies van het parlement, die voor Industrie en die voor Transport.

Ze zouden het Commissievoorstel terug kunnen sturen, met de opdracht er iets van te maken met meer of minder reductie. Of het voorstel door laten voor latere stemming in het voltallig parlement, op weg naar invoering van de -30% regels. Eind dit jaar moet de kogel door de kerk zijn, zodat de auto-industrie nog een paar jaar heeft tot de regel van kracht wordt.

Dat wordt nog heel moeilijk. Er zit iets in, te weinig laadpunten in Europa. Heel duur en misschien onhaalbaar om te zorgen dat alle landen daar snel iets aan doen. Onbeantwoorde vraag of meer laadpunten werkelijk de vraag naar e-auto’s kan laten exploderen. Of kan het ook zijn dat ze misschien nog te duur zijn? En wat doen we daar dan aan?

We houden je op de hoogte waar het heen gaat.

Reageer op dit artikel