nieuws

Ampères meten op de volt-stand?

Werkplaats & Onderhoud 3645

‘Diagnosestellen met de ampèretang’, was het onderwerp van het Back to Basics-artikel in AMT 10 van vorig jaar. In ‘Vraag van de Maand’ in AMT 1 kwamen we er nog even op terug. Maar: “Hé”, merkte enkele lezers op: “De multimeter is verkeerd aangesloten en staat verkeerd ingesteld”. Hebben zij gelijk?

Ampères meten op de volt-stand?

In het artikel in AMT 10 legde docent van ROC Amsterdam Robert van Galen uit hoe je bij sommige storingen heel praktisch diagnose kunt stellen met de stroom- of ampèretang. Als voorbeeld besprak hij een storing aan een gloeisysteem. Om te weten hoe je de multimeter instelt, is het goed te weten hoe zo’n stroomtang gelijkstroom meet. De stroomtang gebruikt daar een HallseAmperetang1nsor voor. Die geeft een spanning af die evenredig is met stroom door de kabel binnen de bek van de tang.

Millivolts per ampère

Bij het artikel uit AMT 10 zit een afbeelding van de gebruikte ampèretang. Daarop is zichtbaar dat de tang instelbaar is op 10 mV/A en op 1 mV/A. In het artikel is gekozen voor die laatste stand. Derhalve staat de 20,4 mV in het display voor een stroomsterkte van 20,4 A.

Kortom, gelijkstroom meten met de ampèretang doe je met de multimeter op de gelijkspanningstand. De multimeter op de foto was dus wel degelijk goed aangesloten en ingesteld.

Reageer op dit artikel