nieuws

Benzineroetmeting komt in RDE-test

Techniek 8666

Pakket 3 voor de invoering van RDE-tests is erdoor bij de technici van de Europese Commissie. Dat verscheen in het nieuws als ‘roetfilters ook voor nieuwe benzineauto’s vanaf september 2018, en dat moet op de weg getest worden’. Met andere woorden, die komen onder de RDE-test te vallen. Maar wat staat er nu echt in pakket 3, en het nog komende pakket 4?

Benzineroetmeting komt in RDE-test
Directe injectie is zuiniger, maar duurder. Filter erbij, nog duurder. Een keer raden wie dat gaat betalen.

Pas nog schreven we dat fabrikantenvereniging ACEA protesteert tegen nieuwe toevoegingen aan de regelgeving voor Real Driving Emissions. Doelend op pakket 3, waarbij nieuwe autotypen al vanaf september 2017 aan extra RDE eisen moeten voldoen. In een test die voorjaar 2016 pas beschreven werd. We beginnen nu begrip voor ze te krijgen.

Roetmeting nu ook in RDE

Het belangrijkste nieuws is dat pakket 3 van de RDE maatregelen roetmeting opneemt in deze test, die eerst alleen over stikstofoxiden zou gaan. Niet alleen bij benzinemotoren, ook bij diesels gaat nu de roetmeting mee. Nadat bij pakket 1, invoering van een RDE test, er alleen sprake van was dat roetmeting later toegevoegd zou kunnen worden.

Al lang was bekend dat Euro 6 ook roetnormen voor benzine bevat

In pakket 2 werd voorjaar 2016 uitvoerig neergelegd hoe je een RDE-test moet doen. Maar dan alleen voor NOx. Nu blijkt er roetmeting bij te komen. Bovendien is er in Brussel een lichtje gaan branden, en het besef ontstaan dat het meest vuile uitlaatgas ontstaat bij de start. Iemand heeft blijkbaar hierbij ook een visioen gehad van nu gebruikelijke stop-start systemen.

De RDE-test wordt uitgebreid met warme en koude starts in de stadscyclus. Volgend jaar in pakket 4 komen maatregelen om auto’s die al op de weg zijn, dus niet nieuw, als steekproef ook aan een RDE-test te onderwerpen. Plus dat een strenger beleid voor keuringsinstanties moet gelden, als garantie dat die onafhankelijk zijn van autofabrikanten.

Benzineroet bij directe injectie

Wisten we al lang, dat ook bij directe injectie van benzine fijne roetdeeltjes ontstaan, net als bij directe dieselinjectie. Vandaar dat bij de opstelling van Euro 6-eisen een extra kolom verscheen. Naast die van toegestane deeltjesuitstoot CI (compression ignition, diesel) kwam er eentje voor PI (positive ignition, per bougie, specifiek bij Direct Injection). De Euro 5- en 6-eisen zijn in 2008 gepubliceerd.
Alleen was het nog een strijd hoe dat moest; naast roetmassa ook aantallen deeltjes in het uitlaatgas meten. Een exacte grenswaarde werd in 2012 vastgesteld in Euro 6c. Deze norm moest voor nieuwe autotypes ingaan vanaf september 2017, voor alle nieuwe auto’s vanaf september 2018. Tot zo ver niks nieuws, dat ook benzinemotoren te maken krijgen met roetmeting.

50% meetmarge toegestaan

Wat betreft NOx mag bij RDE-testen eerst nog de Euro 6 norm overschreden worden met een ‘conformiteitsfactor’ van maximaal 110%. Na twee jaar en vier maanden daalt die factor naar 50%. Bij roetmeting zal de conformiteitsfactor meteen maximaal 50% overschrijding zijn.
We leggen het nog maar eens uit. Testen op de weg geeft geen altijd gelijke meetomstandigheden, je rijdt in het gewone verkeer mee. Daarnaast heeft de portable meetapparatuur PEMS een niet te verwaarlozen foutmarge. Daarom is er die ‘maximaal 50% boven de laboratoriumnorm’-marge bij RDE-tests.

Bij stikstofoxiden uit diesels wordt tijdelijk meer marge toegelaten, omdat enorme overschrijdingen op de weg zijn gebleken. Daar valt dus veel te verbeteren, er is begrip dat autobouwers genoeg tijd moeten hebben om zulke grote stappen te kunnen maken. Omdat diesels al bewijzen dat je roet kunt filteren, geldt op dit punt geen genade, meteen naar Euro 6d-niveau met 50% ‘conformiteitsfactor’.

Nederlandse uitleg over emissietesten nu ook bij RAI Vereniging

Dieselroetfilter kopiëren?

Wel erg gemakkelijk stellen nieuwsflitsen roetfilters voor benzinemotoren gelijk aan die van diesels. No problem dus? Feit is wel dat enkele autofabrikanten al hebben gezegd dat al hun benzinemotoren filters krijgen.
Het werkt wel anders dan bij diesels. Zo ver ons nu bekend zal er geen speciale regeneratie aan te pas komen. Uitlaatgas van benzine is heter dan bij diesel, genoeg om in het filter gevangen roet spontaan te laten verbranden. Zonder extra brandstofinspuiting om dat aan te jagen, zodra oplopende verschildruk over het filter duidt op teveel roetophoping.
Daarnaast zal de roetproductie van benzinemotoren lager zijn, dus al minder risico op verstopping. Behalve dan bij motorolielekkage naar de cilinder, kunnen we vast zeggen. Daarop zal bij onderhoud/reparatie bij DI benzinemotoren meer gecontroleerd moeten worden.

Zo dan maar? Nissan experimenteerde in het verleden met dubbele injectie in de inlaat. Zo zou je een Euro 6c RDE roettest ontlopen.

Zo dan maar? Nissan experimenteerde in het verleden met dubbele injectie in de inlaat. Zo zou je een Euro 6c RDE roettest ontlopen.

Euro 6-schoon, ook in RDE?

Op zich zal het geen direct probleem zijn al najaar 2017 roet bij diesels te meten in RDE. De roetuitstoot blijft naar het lijkt nu al binnen de perken, dankzij filtering. Of schuilt hier nog een sjoemeladdertje onder het gras soms?
Alleen moet de testprocedure aangepast worden om ook roet te meten. De Euronorm voor diesels en benzinemotoren is overigens gelijk: maximaal 4,5 mg/km, verdeeld over ten hoogste 6,0 x 1.011 roetdeeltjes. Nu moeten plots ook nieuwe types DI-benzineauto’s vanaf komend najaar niet alleen in de komende WLTP-laboratoriumcyclus, maar ook in een RDE-test aan de roetnorm voldoen.
Werk aan de winkel voor autobouwers, daarin heeft ACEA gelijk. Net als in de klacht over tijdsdruk. De technische commissie met vertegenwoordigers van EU-landen heeft het ontwerp van pakket 3 net goedgekeurd. Dat wordt nog in alle EU-talen vertaald, gaat naar het Europarlement en de Europese Raad (van ministers), die krijgen drie maanden om op- en aanmerkingen te maken.

De bomen in het regelbos

Pas daarna wordt het officiële regelgeving, april of mei 2017. Samengeknepen billen bij autobouwers, dat niemand onderweg nog iets verandert aan dit ontwerp van pakket 3. Wat betekent een ongewijzigd pakket 3? Zet je schrap.
Pakket 2 zei dat in 2017 voor nieuwe autotypes de verplichte RDE-test ingaat met ‘tijdelijke conformiteitsfactor’. Alleen de NOx-norm plus 110%, een mogelijk probleem voor diesels. In 2018 zou RDE voor alle nieuwe auto’s beginnen, nog zonder toetsing aan normen. Pas in 2019 zou verplichte RDE met ‘tijdelijke factor’ voor alle nieuwe auto’s gelden, niet alleen voor nieuw verschijnende types. RDE met definitieve factor (plus 50%) zou beginnen in 2020 voor nieuwe types, in 2021 voor alle nieuwe auto’s.

Ben je er nog? Wat als er voor roet geen tijdelijke conformiteitsfactor is? Vanaf september 2017 nieuwe autotypes verplicht door de RDE-test, niet alleen gemeten aan NOx + 110%, maar ook aan roet + 50%. Een jaar later alle nieuw geproduceerde auto’s door die test, al in 2018 in plaats van 2019. In 2020 voor nieuwe types verlaging naar NOx + 50%, een jaar later ook voor alle nieuwe auto’s.

Om het nog wat ingewikkelder te maken: alleen direct ingespoten benzineauto’s vallen onder een Euro 6-norm voor roet. Die geldt niet bij injectie in de inlaat. Dus ook geen roetfilter nodig. Hm, spaart een test en een filter, bij goedkopere auto’s dan maar afstappen van directe injectie, hoewel dat schoner en zuiniger is…? Of veranderen de regels nog?

Reageer op dit artikel