nieuws

ACEA bezorgd over E15 benzine

Techniek

Naar wij vernemen van de RAI Vereniging heeft de Europese autofabrikantenvereniging ACEA ‘grote zorgen uitgesproken’ over E15 benzine die in Nederland verkrijgbaar is geworden. Op zijn beurt heeft de RAI Vereniging dit aangekaart bij de overheid. Mag E15 met natte ethanol wel of niet verkocht worden, en wat is het risico?

ACEA bezorgd over E15 benzine

Eind vorig jaar berichtten we over de introductie van Blue One 95 benzine bij Argos. Want daar gaat het over: Argos biedt deze benzine aan op een flink aantal van zijn tankstations, maar wil dit product ook leveren aan andere stations, liet het bedrijf weten.

Geen fabrieksgarantie

Destijds stelde AMT al dat er geen enkele harde garantie voor is of een automotor op lange termijn bestand is tegen benzine waarin vijftien procent natte ethanol is bijgemengd. Er is wel Amerikaans, maar geen Europees onderzoek gedaan naar mogelijke schadelijke effecten op de motor.
Het heeft even geduurd, maar daar haakt ACEA nu op in. Ook zij wijzen erop dat geen enkele autofabrikant het gebruik van E15 goedkeurt. Het is gewoon nog niet getest. Dus is er ook geen fabrieksgarantie meer op het brandstofsysteem en de motor bij rijden op E15.

Geen EN 228 brandstof

Officieel moet benzine bij het tankstation voldoen aan de norm EN 228 (voor diesel EN 590). Dat garandeert de minimale kwaliteit. De norm is afgeleid van Europese voorschriften, waarin bijmengen van vijf procent ethanol in benzine verplicht is.
Van de normeringsorganisatie NEN begrijpen we dat de nieuwste EN 228, van september 2009, binnenkort waarschijnlijk wordt aangepast zodat ook E10 eronder valt. Dat is al lang leverbaar. Er is ook een standaard voor E85, maar niet voor andere mengsels van benzine en ethanol.

Geen goedkeuringslijst

Hier komt de overheid in beeld. Die schrijft voor dat tankstations brandstof volgens de EN normen moeten leveren, of, als andere brandstof wordt aangeboden, dit duidelijk moeten communiceren naar de consument.
Waarbij de RAI Vereniging er fijntjes op wijst dat er wel lijsten beschikbaar zijn waarop te zien is welke auto’s op E10 kunnen rijden, maar dat die lijsten voor E15 ontbreken. Dat weet ACEA, die zelf een lijst voor E10 liet opstellen.

Reageer op dit artikel