nieuws

Adviseren over autoschade: claimen of zelf betalen?

Ondernemen 422

Wanneer klanten bij je langskomen voor het kopen van een auto of het repareren van schade, kan het voorkomen dat je vragen krijgt over het claimen van autoschade. Voor de autoverzekering heeft het namelijk gevolgen als je een autoschade claimt op de verzekering. Het kost je schadevrije jaren. Het effect van het claimen kan tot gevolg hebben dat de premie het volgend verzekeringsjaar hoger ligt. Wanneer kan het uit om te claimen, en wanneer niet? Verzekeraar Diks geeft advies.

Adviseren over autoschade: claimen of zelf betalen?

– Sponsored content door Diks verzekeringen –

De premie voor de autoverzekering is sterk afhankelijk van het claimgedrag. Door schadevrij te rijden bouw je schadevrije jaren op. Bij het claimen van een autoschade op de verzekering lever je juist weer schadevrije jaren in. Als de verzekeraar de uitbetaalde schade weer kan verhalen op een schuldige, heeft het geen gevolgen voor de premie van de autoverzekering. Het kan van toegevoegde waarde zijn om dit als garage-eigenaar aan je klanten te melden.

Hoe zit het met de schadevrije jaren?

Na één verzekeringsjaar zonder een autoschade, krijg je één schadevrij jaar. Schadevrije jaren geven recht op korting op de premie. De korting op de premie kan oplopen tot 75% of zelfs nog hoger bij sommige verzekeraars. Bij het veroorzaken van een autoschade moet de verzekeraar de schade compenseren.

In het jaar van de claim bouw je geen schadevrij jaar op, maar je verliest juist meerdere schadevrije jaren. Door één claim kan de korting zakken met tientallen procenten. Hierdoor kan het claimen van kleine schadebedragen niet uit.

Welke schades gaan ten laste van je schadevrije jaren?

Dit gebeurt bij het claimen op de autoverzekering van je klant. Je geeft bijvoorbeeld een auto geen voorrang en veroorzaakt een autoschade. De schuld is in dat geval toe te rekenen aan je klant, dus wordt de schade van de tegenpartij bij zijn of haar autoverzekeraar geclaimd. Is de klant WA casco verzekerd? Dan krijgt de klant ook zijn of haar eigen schade uitbetaald. Schades die verzekerd zijn op de WA beperkt casco, gaan niet ten laste van de schadevrije jaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ruitbreuk, diefstal van de auto en aanrijding met loslopende dieren. Ook een autoschade die de verzekeraar van je klant uitkeert en vervolgens weer verhaalt op iemand anders, kost geen schadevrije jaren.

Hoeveel gaat de premie omhoog na één schade?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het verschilt namelijk per verzekeraar hoeveel korting je krijgt afhankelijk van de schadevrije jaren. Ook maakt het een groot verschil of je een paar schadevrije jaren hebt of meer dan 10. Om je toch een indruk te geven wordt er uitgegaan van een willekeurige grote verzekeraar. Voor de duidelijkheid zijn kosten en assurantiebelasting buiten beschouwing gelaten.

Een voorbeeld: De auto van je klant auto is WA casco verzekerd, waarbij er 7 schadevrije jaren zijn opgebouwd. Van de verzekeraar krijg hij een korting van 64% op de premie. Uitgaande van een basispremie van €1.000 betaalt hij dus €360 aan premie. Nu heeft je klant schade veroorzaakt van €650 aan de auto van de tegenpartij. Kan hij deze schade het beste claimen, of kan hij de lasten beter zelf dragen?

Door de schade in het voorgaand voorbeeld valt je klant terug in korting naar 40%. Het eerstvolgende verzekeringsjaar wordt de premie €600. Dit is een stijging van €240. Op basis van volgend jaar kan het uit om de autoschade te claimen, maar de gevolgen zijn groter. In het volgende verzekeringsjaar zou hij zonder de schade recht hebben op een korting van 72%. Door de claim komt de korting in het tweede jaar na de schade op 48%. Het tweede jaar kost hem ook weer €240 extra aan premie.

Gerekend over 3 verzekeringsjaren overtreft de premiestijging de schadeclaim. Als je de bedragen bij elkaar optelt, kan het in dit geval dus niet uit om de autoschade te claimen bij de verzekeraar. De gevolgen van een gedeclareerde autoschade dreunen dus nog jaren door.

Had je klant in het eerdere voorbeeld zelf ook een autoschade? Dan was het een ander verhaal. Stel, meneer had zelf ook een schade van €650. De totale schadelast zou dan zijn €1.300. Het claimen van de schade kan in dat geval natuurlijk uit. Heb je als garage-eigenaar vragen over het afsluiten van een autoverzekering? De specialisten van Diks Verzekeringen helpen je graag op weg.

Reageer op dit artikel