Rendementsberekening voor aircomachines

Investeren in een aircomachine

Eerst rekenen dan pas investeren!

Het autobedrijf dat zijn klant uitlegt dat de airco toch wel degelijk onderhoud nodig heeft, kan een post ‘aircocontrole’ op de factuur van de jaarlijkse beurt aan de auto gemakkelijk verantwoorden. Bij een dergelijke ‘basiscontrole’ volstaat een meting van temperatuur en systeemdrukken.

Autobedrijven en aircospecialisten die zulke basiscontroles uitvoeren rekenen er veelal zo’n 25 tot 30 euro (excl. BTW) voor. Maar dat is dan inclusief certificaat of sticker, als bewijs van goed gedrag van de airco.

Doorstaat de airco de basiscontrole niet, dan is er veelal een ‘vervolgcontrole’ nodig. De installatie wordt geleegd, gevacumeerd en opnieuw gevuld met R134a inclusief een UV-lekvloeistof. Twee weken later komt de klant terug voor controle op sporen van de lekvloeistof. Gebruikelijk is om in het geval van een vervolgcontrole de basiscontrole niet apart af te rekenen en voor het geheel van controles zo’n 125 euro excl. BTW te rekenen.

Voor dit gebruik gaan we in de berekening uit van een volautomatische machine.

Toelichting op de berekening

De rentekosten worden berekend over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen, berekend als: (Totale investering + Restwaarde)/2.

De vaste kosten van het apparaat worden verdeeld over de basiscontroles en de vervolgcontroles. Dat gebeurt aan de hand van de tijd die het apparaat bezig is met zo’n controle. Maar let op: zeker bij een volautomaat is het apparaat langer met een vervolgcontrole bezig dan de Autotechnicus. Terwijl het apparaat 30 minuten staat de vacumeren kan hij wat anders doen. Derhalve verschilt de apparaattijd van de werktijd!

Het systeem berekent de vaste en de variabele kosten per controle. Hoe meer controles, hoe lager de vaste kosten per controle. De som van de vaste en variabele kosten levert de totale kosten per controle.

Door het verschil tussen factuurbedrag en kosten per controle te vermenigvuldigen met het aantal controles wordt de opbrengst min kosten gevonden. Is dat bedrag positief dan is dat prachtig. Is het negatief, ook dan kunnen er redenen zijn om toch tot aanschaf over te gaan. Bijvoorbeeld omdat u de aircoservice graag in eigen huis wilt doen, of omdat u vervolgopdrachten verwacht. Maar dankzij de berekening weet u nu wat die beslissing u kost.

Als laatste is het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen berekend. Dat getal kan helpen bij de beslissing: investeer ik in aircoservice-apparatuur of kan ik beter beleggen op de beurs.

Download Rendementsberekening Aircoservice (Excel)